Formularz - Komisja Nadzoru Finansowego

Crowdfunding

Formularz wniosku

Data aktualizacji:

W związku z wejściem w życie pod koniec lipca 2022 r. przepisów ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą już ubiegać się w Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na świadczenie tych usług. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku, przygotowana została robocza wersja formularza wniosku, który może być wykorzystany przy ubieganiu się o udzielenie zezwolenia. Formularz został przygotowany w oparciu o treść projektu regulacyjnych standardów technicznych do Rozporządzenia 2020/1503 (RTS licencyjny), który jeszcze nie wszedł w życie. Ostateczne wersje formularzy zostaną opublikowane po wejściu w życie RTS licencyjnego.

Zwracamy uwagę na wymóg dołączania do wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 2020/1503 opisów wymaganych rozwiązań zamiast przedstawienia regulaminów czy procedur podmiotów. 

Do pobrania

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

plik .docx, 122,5kB
Pobierz

Załącznik A - osoby odpowiedzialne za zarządzanie wnioskodawcą

plik .docx, 103,5kB
Pobierz

Załącznik B - szczegółowe wyniki oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego

plik .docx, 76,9kB
Pobierz

Załącznik C - wspólnik osoba fizyczna

plik .docx, 90,3kB
Pobierz

Załącznik D - wspólnik osoba prawna

plik .docx, 92,9kB
Pobierz

Załącznik E - wspólnik osoba prawna członkowie organów

plik .docx, 89,7kB
Pobierz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym udzielenia bądź cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego, prowadzonym przez KNF

plik .docx, 38,3kB
Pobierz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym udzielenia bądź cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego, prowadzonym przez KNF

plik .docx, 33kB
Pobierz