Dostęp do usługi sieciowej Webservice KNF

data aktualizacji

Usługa sieciowa WebService KNF służy dostarczaniu przez podmioty zobowiązane do raportowania, informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności zawartych w art. 4 Rozporządzenia MAR oraz art. 22, 26 i 27 Rozporządzenia MIFIR.

W załączeniu znajduje się informacja w zakresie uzyskiwania dostępu do usługi sieciowej WebService KNF

Wszelkie zapytania związane z webservice KNF należy kierować na adres webservice@knf.gov.pl