Akcje - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zanim zainwestujesz w akcje:

  • Przeanalizuj dostępne informacje o spółce. Jeśli inwestujesz w akcje w ramach oferty publicznej sprawdź jej historyczne wyniki finansowe. Czy były równie wysokie, jak w ostatnim okresie? Zastanów się, czy nie jest to efekt nadzwyczajnych okoliczności, które mogą się nie powtórzyć.

  • Porozmawiaj z doradcą. Pomoże Ci w określeniu Twojego profilu ryzyka i ocenie, czy inwestycja spełnia zakładane cele inwestycyjne. 

  • Zapoznaj się z opiniami analityków na temat wyników i perspektyw rozwoju spółki. Wycena akcji na giełdzie może ulegać zmianie i jest zależna nie tylko od kondycji finansowej spółki, ale też od postrzegania perspektyw jej rozwoju przez analityków i innych inwestorów.

  • Przeanalizuj cel, na którego realizację spółka planuje przeznaczyć środki z emisji akcji. Czy przedstawiane plany i analizy brzmią wiarygodnie? Czy spółka będzie w stanie zrealizować zakładany cel, a Ty dzięki temu będziesz mógł zarobić?

  • Pamiętaj, że spółki notowane na giełdzie są tak samo narażone na ryzyko straty, czy problemów płynnościowych jak te, które nie są publiczne. Jeśli posiadasz akcje spółki publicznej czytaj publikowane przez nią komunikaty i bądź aktywny jako akcjonariusz chociażby poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. W treści komunikatów możesz znaleźć między innymi informacje o tym, czy któryś z członków organów spółki lub jej akcjonariusz nie sprzedaje akcji. Jeśli tak, zastanów się, dlaczego to robi?

  • Pamiętaj, że na rynkach finansowych panuje zmienna koniunktura. Rynki giełdowe doświadczają, co pewien czas, znacznych nieprzewidywalnych wahań cen, co może spowodować, że wartość Twoich akcji spadnie.

  • Jeśli liczysz na wypłatę dywidendy, to wiedz, że to czy ją otrzymasz zależy nie tylko od wyników działalności spółki ale też od jej płynności finansowej, potrzeb kapitałowych, decyzji innych akcjonariuszy czy nieoczekiwanych czynników.

  • Jeśli myślisz o kupowaniu akcji na kredyt to przemyśl tę decyzję. Wartość akcji może ulec obniżeniu i w efekcie może być niższa niż wartość Twojego kredytu. Inwestowanie wolnych, własnych środków jest bezpieczniejsze.

  • Weź pod uwagę, że wycofanie środków z inwestycji może być utrudnione. Dopuszczenie akcji do obrotu na giełdzie nie gwarantuje płynności umożliwiającej ich zbycie po cenie rynkowej. Jeżeli poziom obrotów akcjami będzie zbyt niski w stosunku do ich podaży, może to negatywnie wpłynąć na ich cenę.

  • Miej na uwadze, że zatwierdzając prospekt emisyjny, KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.