Kolejne wydanie Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF

data aktualizacji

Przedstawiamy kolejne wydanie „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”, uaktualnione w zakresie zmian regulacyjnych, w tym nowych wersji wytycznych Europejskich Organów Nadzoru oraz rekomendacji wydanych przez KNF. 

Zakres „Metodyki” rozszerzono o kolejne sektory rynku - dodano moduł stanowiący metodykę oceny i weryfikacji członków organów TFI. 

Uwzględniono też dotychczasowe doświadczenia ze stosowania Metodyki, w tym zaktualizowano wzorcowe formularze oceny odpowiedniości, będące załącznikiem do „Metodyki”.

Zachęcamy do dzielenia się Państwa spostrzeżeniami, które będą przydatne w dalszym rozwoju dokumentu.