Prawa obligatariusza - poradnik dla nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego

data aktualizacji

Nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego została wydana publikacja edukacyjna „Prawa obligatariusza - poradnik dla nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego". Osoby zainteresowane inwestowaniem w obligacje zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi - publikacją oraz elektroniczną ulotką informacyjną „Obligacje – inwestuj rozważnie!”.