Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Podsumowanie działalności szkoleniowej realizowanej w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR w 2022 roku

Data aktualizacji:
Infografika CEDUR 2022

W ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR prowadzona jest m.in. działalność szkoleniowa obejmująca organizację bezpłatnych seminariów szkoleniowych, od 2020 roku w formie webinariów, skierowanych przede wszystkim do następujących grup odbiorców:
• podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
• przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
• instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego
• środowiska szkolnego
• seniorów