Informacja o dostosowaniu się zakładów ubezpieczeń do Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

data aktualizacji

KNF ujawniła1 informacje otrzymane od zakładów ubezpieczeń, które na dzień 1 listopada 2022 r. nie stosowały rekomendacji ani nie zamierzały się do nich zastosować.______________________
1 na podstawie art. 365 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej