Formularz - wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia na świadczenie usług płatniczych jako krajowa instytucja płatnicza

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępny jest nowy wzór formularza wniosku o wydanie/zmianę zezwolenia na świadczenie usług płatniczych jako krajowa instytucja płatnicza. Dokument do pobrania: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze (kategoria: instytucje płatnicze). Formularz uwzględnia krajowe oraz unijne wytyczne obowiązujące w zakresie uzyskania licencji, zawiera wskazówki oraz precyzuje oczekiwania nadzoru co do obszarów analizowanych w trakcie procesu licencyjnego.