Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Komitet Sterujący NGR dokonał wyboru indeksu WIRD® jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, na posiedzeniach w dniach 25 sierpnia 2022 r. oraz 1 września 2022 r. przeprowadził dyskusję oraz podjął decyzję o wyborze indeksu WIRD® jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Administratorem WIRD® w rozumieniu Rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Wybór indeksu oraz dobór parametrów do metody jego opracowywania poprzedzony był konsultacjami publicznymi z podmiotami rynku finansowego oraz niefinansowego. KS NGR dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD®, WIRF® i WRR®, bazując na ocenie cech ilościowych i jakościowych poszczególnych indeksów, do których należały m.in:

 • zasób informacyjny związany z liczbą transakcji i ich wartością;
 • ryzyko nieustalenia wskaźnika w poszczególnych dniach;
 • publikowanie wskaźnika w terminie odpowiadającym potrzebom rynku finansowego.

Członkowie KS NGR wskazując indeks WIRD® zwrócili uwagę, że uwzględnia on także dane z sektora dużych przedsiębiorstw, a więc w jego przypadku wolumen transakcji depozytowych, a co za tym idzie – zasób informacyjny – jest szerszy i nie ogranicza się tylko do instytucji sektora finansowego.

 • Z charakterystyką poszczególnych indeksów można zapoznać się na stronie internetowej GPW Benchmark: https://gpwbenchmark.pl/opisy_indeksow
 • Szczegółowa lista kryteriów oceny wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, które KS NGR brał pod uwagę, znajduje się w załączeniu.

Kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR® wskaźnikiem WIRD®. 

KS NGR zamierza także zarekomendować wkrótce standardy stosowania nowego wskaźnika RFR (risk-free-rate) w produktach bankowych, leasingowych i faktoringowych oraz instrumentach finansowych.

Docelowo WIRD® ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie). 

Działania Narodowej Grupy Roboczej kierowane przez KS mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

W głosowaniu KS NGR dotyczącym wyboru indeksu udział wzięli:

 • Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego – Przewodniczący KS NGR 
 • Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Zastępca Przewodniczącego KS NGR
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – Członek KS NGR 
 • Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Członek KS NGR
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Członek KS NGR 
 • Grzegorz Owczarek – Dyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Członek KS NGR

Zgodnie z ustaleniami KS NGR, ze względu na reprezentowanie Administratora, w głosowaniu udziału nie brała:

 • Aleksandra Bluj – Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark – Zastępca Przewodniczącego KS NGR 
Do pobrania

Lista kryteriów oceny wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, które KS NGR brał pod uwagę

plik .pdf, 377,7kB
Pobierz