Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Porozumienie pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Biurem Informacji Kredytowej SA

Data aktualizacji:

Kamil Mroczka – Dyrektor Generalny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA (BIK), zawarli porozumienie o współpracy pomiędzy reprezentowanymi instytucjami. 

Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy BIK i UKNF w obszarze zwiększania bezpieczeństwa sektora finansowego w Polsce oraz podnoszenia poziomu jego odporności na cyberzagrożenia. Planowana kooperacja zakłada podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych oraz wymianę informacji pomiędzy instytucjami. Strony zadeklarowały wolę współdziałania przy realizacji projektów edukacyjnych, zarówno na poziomie szkolnym, akademickim, jak i ogólnym, tak aby z wiedzą o cyberzagrożeniach dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. 

Wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach zadań realizowanych przez Strony dotyczyć będzie m.in. przekazywania informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, co pozwoli na wspólne podejmowanie działań w zakresie reagowania na nie oraz ich mitygowania.

Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_UrzedemKNF_a_BIK_SA Porozumienie_pomiedzy_UKNF_a_BIK-SA

Porozumienie_pomiedzy_UKNF-BIK_SA Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_UKNF_a_BIK_SA