Dane kwartalne domów maklerskich i TFI za II kwartał 2022 roku

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych za II kwartał 2022 roku.