Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępna jest Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku