Przedstawiciele UKNF wzięli udział w seminarium nt. wezwań

data aktualizacji

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego KNF oraz Ireneusz Matusielański, Radca Prawny w Departamencie Prawnym UKNF, wzięli udział we wspólnym seminarium Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wirtschaftsuniversität w Wiedniu na temat regulacji prawnych dotyczących wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej (Workshop on Polish and Austrian Takeover Law).

Przedstawiciele UKNF zaprezentowali dotychczasowy stan prawny w Polsce w zakresie obowiązku ogłoszenia wezwania oraz przedstawili nowe regulacje związane ze zmianą przepisów ustawy o ofercie dotyczące wezwań. Omówili środki nadzorcze znajdujące się we właściwości Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wezwań, zaprezentowali także strukturę i specyfikę polskiego rynku wraz ze wskazaniem przykładowych transakcji, jakie miały miejsce w ostatnich latach.

W seminarium wzięło udział m.in. ścisłe kierownictwo Austrian Takeover Commission, przedstawiciele Wirtschaftsuniversität Wien oraz polskich uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także kancelarii prawnych.

***

Representatives of the PFSA took part in a seminar on tender offers

Jacek Jastrzębski, Chair of the Board of the Polish Financial Supervision Authority (PFSA); Rafał Mikusiński, Deputy Chair of the Board of the PFSA; and Ireneusz Matusielański, Attorney-at-Law at the PFSA’s Legal Department, took part in a joint seminar of the PFSA and Vienna University of Economics and Business (Wirtschaftsuniversität Wien) devoted to legal regulations on tender offers for the sale or exchange of shares of a public company (Workshop on Polish and Austrian Takeover Law).

The representatives of the PFSA presented the current Polish take over regulations as well as the latest ammendments to the Act on public offering with regard to tender offers. They discussed supervisory measures falling within the remit of the PFSA in the area of tender offers, and presented the structure and specifics of the Polish market, including example transactions which took place in recent years.

The seminar participants included the management of the Austrian Takeover Commission, representatives of Vienna University of Economics and Business, representatives of Polish universities – the University of Warsaw and Adam Mickiewicz University in Poznań – and representatives of law firms.

Przedstawiciele_UKNF-na-seminarium_nt_wezwan Przedstawiciele_UKNF_na_seminarium_nt_wezwan Przedstawiciele_UKNF_podczas_seminarium_dot_wezwan 
Przedstawiciele_UKNF_podczas_seminarium_na_temat_wezwan Przedstawiciele_UKNF_podczas_seminarium_nt-wezwan Przedstawiciele_UKNF_podczas_seminarium_nt_wezwan