Piotr Koziński wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas Konferencji IDM

data aktualizacji

Piotr Koziński – Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych w Urzędzie KNF w ramach XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich, wziął udział w panelu: „30 lat towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce i co dalej – szanse i bariery rozwoju”.

Główne tezy wygłoszone podczas dyskusji przez Piotra Kozińskiego:

  • Największym osiągnięciem 30 lat TFI jest to, że mamy ten czas już za sobą i że jesteśmy mądrzejsi o 30 lat doświadczeń. Rynki zachodnie mają dużo dłuższą historię, my jesteśmy na wcześniejszym etapie.
  • PPK jest receptą na sukces. Niedawne badanie świadomości finansowej Polaków pokazało wysoką rozpoznawalność PPK. Tę rozpoznawalność PPK zawdzięcza temu, że się dużo o nich mówiło. Szeroka debata publiczna o PPK wpłynęła na świadomość Polaków na ten temat. Na dyskusji o PPK zyskały też inne dobrowolne sposoby oszczędzania na emeryturę, w szczególności PPE.
  • Postępowania licencyjne trwają relatywnie dłużej, bo tak naprawdę jest to interakcja merytoryczna pomiędzy podmiotami nadzorowanymi a organem nadzoru, często przeradzająca się w dłuższą dyskusję nad proponowanymi rozwiązaniami, zwłaszcza przy produktach dedykowanych inwestorom indywidulanym. Kierownictwo KNF kładzie duży nacisk na optymalizację tego typu procesów, dostrzegamy potrzebę przepracowania tego obszaru. 
  • Jednym z największych osiągnięć ostatnich lat jest zbudowanie bezpośrednich interakcji pomiędzy TFI a UKNF, co jest szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych. W przyszłości ten naturalny dialog należy wzmacniać.