Stanowisko UKNF w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach

data aktualizacji

Urząd KNF opublikował projekt Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach. Stanowisko jest reakcją Urzędu na coraz częstsze wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności prowadzonej przez podmioty nadzorowane. Dotyczy to w szczególności udostępniania informacji o ich usługach i produktach. 

Wykorzystywanie kanału komunikacji, jakim są social media, obejmuje zarówno wymiar wiadomości generowanych z kont samych podmiotów nadzorowanych, jak i tych, które są publikowane przez osoby zatrudnione w tych podmiotach.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnosi się do najważniejszych zagadnień związanych z wykorzystywaniem mediów społecznościowych na potrzeby docierania do społeczeństwa z przekazem o działalności nadzorowanej. Dokument obejmuje najbardziej charakterystyczne, w opinii Urzędu, zagadnienia związane z wykorzystywaniem social mediów, w tym posługiwanie się wyspecjalizowanymi agencjami oraz tzw. influencerami. Stanowisko odnosi się również do takich zagadnień jak m.in. archiwizacja aktywności w tych mediach, cyberbezpieczeństwo czy rola compliance. 

Celem publikacji jest przedstawienie jednolitych zasad wykorzystywania mediów społecznościowych przez instytucje finansowe. Poza wyjaśnieniami w zakresie sposobu rozumienia adekwatnych regulacji prawnych, Stanowisko zawiera również praktyczne przykłady odnoszące się do typowych sytuacji wykorzystywania mediów społecznościowych. 

Projekt Stanowiska zostanie poddany publicznym konsultacjom rynkowym. Zebrane uwagi zostaną omówione w trakcie specjalnych spotkań, aby umożliwić wprowadzenie ich do treści Stanowiska. 

Stanowisko jest kolejnym działaniem realizowanym w ramach ogłoszonej w grudniu 2019 r. Cyfrowej Agendy Nadzoru (#CAN)