Stanowisko UKNF co do kierunków rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dot. kredytów FX

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnia stanowisko wydane w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego (SN) w składzie całej Izby Cywilnej SN z dnia 11 maja 2021 r., na mocy którego Izba Cywilna SN zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawienie stanowiska co do kierunków rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 29 stycznia 2021 r. dotyczących hipotecznych kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.