UKNF uruchamia #PIN - Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju

data aktualizacji

Uruchamiamy #PIN - Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju - bezprecedensowy zestaw działań proponowanych przez Urząd KNF, wzmacniających odporność sektora bankowego i możliwości finansowania gospodarki.

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zwrócił się z apelem do zarządów banków oraz do audytorów o aktywny udział w pracach (wspólnie z UKNF) mających na celu sprawne wdrożenie tych inicjatyw. Przewodniczący podziękował zespołowi z UKNF za dotychczasowe zaangażowanie i intensywną pracę w ostatnich dniach. Zespół jest teraz do dyspozycji sektora, aby wspólnie z audytorami i bankami dopracować szczegóły bezpiecznego wdrożenia #PIN.