Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje komunikat (poniżej do pobrania) dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Uwzględnia on opinie, które były artykułowane przez szerokie grono interesariuszy w ramach konsultacji przeprowadzonych podczas prac nad komunikatem. Komunikat jest realizacją jednego z wielu działań zapowiedzianych przez UKNF w "Cyfrowej Agendzie Nadzoru".

Urząd KNF planuje przeprowadzić warsztaty, podczas których zostaną omówione wymagania komunikatu. Warsztaty przeznaczone będą dla podmiotów nadzorowanych oraz dostawców usług chmury obliczeniowej. Realizacja warsztatów planowana jest na okres luty – czerwiec 2020 r. Zaproszenia do wzięcia udziału w warsztatach zostaną przekazane podmiotom zrzeszającym podmioty nadzorowane oraz izbom gospodarczym.

Poniżej do pobrania - komunikat ws. zmiany postanowień zawartych w Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.