Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Prezentacja "Cyfrowej Agendy Nadzoru"

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

W czwartek, 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbyła się prezentacja "Cyfrowej Agendy Nadzoru" - planu działań i inicjatyw, jakie Urząd KNF zamierza realizować w najbliższym czasie m.in. w zakresie nowoczesnych technologii, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa. Ich podjęcie jest w opinii UKNF niezbędne w obliczu wyzwań determinowanych przez nowe zjawiska technologiczne i biznesowe na rynku finansowym oraz potrzeby cyfrowej transformacji.

Gośćmi specjalnymi prezentacji byli przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW): Piotr Trąbiński – Z-ca Dyrektora Wykonawczego reprezentujący Polskę w MFW oraz Sonja Davidovic - Digital Expert w MFW.

Prezentacji Agendy towarzyszyła dyskusja w formie Panelu Strategicznego, w którym wziął udział Jacek Jastrzębski - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciech Kostrzewa – Prezes Zarządu Billon Group, Robert Trętowski - Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, Justyna Orłowska - GovTech Poland Program Director, Adam Marciniak - Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP, Paweł Surówka - Prezes Zarządu, PZU SA, Michał Potoczek – Prezes Operatora Chmury Krajowej oraz Mirosław Skiba – Prezes SGB-Banku SA.

Urząd KNF reprezentowali Sławomir Flis - Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii, Maciej Kurzajewski - Doradca Przewodniczącego KNF oraz dyrektorzy departamentów Pionu, których jednostki są odpowiedzialne za realizację poszczególnych elementów Agendy: Tomasz Wiśniewski - Dyrektor Departamentu Informatyki, Krzysztof Zieliński, p.o. Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa oraz Zbigniew Wiliński - p.o. Dyrektora Departamentu Innowacji Finansowych FinTech.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych urzędów administracji publicznej zaangażowanych w transformację cyfrową, władze izb gospodarczych zrzeszających instytucje finansowe, reprezentanci podmiotów nadzorowanych wdrażających innowacyjne rozwiązania oraz przedstawiciele branży IT. 

Galeria zdjęć

Do pobrania

Raport "Cyfrowa Agenda Nadzoru"

plik .pdf, 1,1MB
Pobierz

Prezentacja "Cyfrowa Agenda Nadzoru" - otwierająca

plik .pdf, 1,8MB
Pobierz

Prezentacja "Cyfrowa Agenda Nadzoru"

plik .pdf, 6,6MB
Pobierz