Prezentacja "Cyfrowej Agendy Nadzoru"

data aktualizacji

W czwartek, 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbyła się prezentacja "Cyfrowej Agendy Nadzoru" - planu działań i inicjatyw, jakie Urząd KNF zamierza realizować w najbliższym czasie m.in. w zakresie nowoczesnych technologii, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa. Ich podjęcie jest w opinii UKNF niezbędne w obliczu wyzwań determinowanych przez nowe zjawiska technologiczne i biznesowe na rynku finansowym oraz potrzeby cyfrowej transformacji.

Gośćmi specjalnymi prezentacji byli przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW): Piotr Trąbiński – Z-ca Dyrektora Wykonawczego reprezentujący Polskę w MFW oraz Sonja Davidovic - Digital Expert w MFW.

Prezentacji Agendy towarzyszyła dyskusja w formie Panelu Strategicznego, w którym wziął udział Jacek Jastrzębski - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciech Kostrzewa – Prezes Zarządu Billon Group, Robert Trętowski - Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, Justyna Orłowska - GovTech Poland Program Director, Adam Marciniak - Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP, Paweł Surówka - Prezes Zarządu, PZU SA, Michał Potoczek – Prezes Operatora Chmury Krajowej oraz Mirosław Skiba – Prezes SGB-Banku SA.

Urząd KNF reprezentowali Sławomir Flis - Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii, Maciej Kurzajewski - Doradca Przewodniczącego KNF oraz dyrektorzy departamentów Pionu, których jednostki są odpowiedzialne za realizację poszczególnych elementów Agendy: Tomasz Wiśniewski - Dyrektor Departamentu Informatyki, Krzysztof Zieliński, p.o. Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa oraz Zbigniew Wiliński - p.o. Dyrektora Departamentu Innowacji Finansowych FinTech.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych urzędów administracji publicznej zaangażowanych w transformację cyfrową, władze izb gospodarczych zrzeszających instytucje finansowe, reprezentanci podmiotów nadzorowanych wdrażających innowacyjne rozwiązania oraz przedstawiciele branży IT. 

Galeria zdjęć