Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji 20 listopada 2019

UKNF informuje, że w serwisie internetowym dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec października 2019 r.