Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji 16 października 2019

UKNF informuje, że w serwisie internetowym dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec września 2019 r.