Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji 08 lipca 2019

UKNF informuje, że w serwisie internetowym dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec czerwca 2019 r.