Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Spotkanie Przewodniczącego KNF z Przewodniczącym FSC Korei

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

W siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się spotkanie Kim Joo-hyun, Przewodniczącego Financial Services Commission (FSC) - organu nadzoru finansowego Republiki Korei z Jackiem Jastrzębskim, Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Pionu Nadzoru Bankowego UKNF oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej a także Pionu Finansów Międzynarodowych FSC.

Wizyta inauguruje relacje nadzorcze pomiędzy polskim i koreańskim organem nadzoru finansowego. Wiąże się to z rosnącym zainteresowaniem koreańskich przedsiębiorców rozpoczęciem działalności w Polsce, za którym idzie także zainteresowanie Polską wśród koreańskich banków. Na spotkaniu poruszono, między innymi, kwestie dotyczące planowanego zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie polskiego oraz koreańskiego sektora bankowego. Z inicjatywą zawarcia porozumienia wyszedł Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Rozmawiano także o organizacji wspólnych seminariów oraz programów edukacyjnych na temat działalności i kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw.


Meeting between the Chair of the KNF Board and the Chairman of the FSC

A meeting between Mr Kim Joo-hyun, Chairman of the Financial Services Commission of the Republic of Korea and Mr Jacek Jastrzębski, Chair of the KNF Board, took place at the KNF headquarters. The event was also attended by representatives from the Banking Supervision Division and the International Cooperation Department of the KNF as well as the International Finance Division of the FSC.

The visit inaugurates the supervisory relationship between the Polish and Korean supervisory authorities. It is linked to the growing interest of Korean entrepreneurs in starting up operations in Poland, which is also followed by interest in Poland  among Korean banks. At the meeting, issues raised included the planned conclusion, at the KNF initiative, of a supervisory cooperation agreement on the Polish and Korean banking sector. The organisation of joint seminars and educational programmes on the activities and cooperation of small and medium-sized enterprises was also discussed.

Przewodniczacy_KNF_z_Przewodniczacym_FSC_Korei.jpg Spotkanie_Przewodniczacego_KNF_z_Przewodniczacym_FSC-Korei.jpg

Spotkanie_Przewodniczacego_KNF_z_Przewodniczacym_FSC_Korei.jpg Spotkanie_PrzewodniczacegoKNF_z_PrzewodniczacymFSC_Korei.jpg

Spotkanie_Przewodniczacego-KNF_z_Przewodniczacym-FSC_Korei.jpg Spotkanie_Przewodniczacego_KNF_z_Przewodniczacym_FSC_Korei_.jpg