Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 26 lutego 2024 roku

Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Sebastian Skuza – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jarosław Niezgoda – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 
 • Wacław Turek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Marcin Wroński – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Bartosza Ryszarda Mrozińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 • Moniki Tymińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, akcji:

 • Ciech SA z siedzibą w Warszawie – z dniem 6 marca 2024 roku 

3. Komisja zapoznała się z informacją na temat:

 • ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna grudzień 2023 rok