Sprawozdania

data aktualizacji

  • Aplikacja do sprawozdawczości Biur Usług Płatniczych https://erup.knf.gov.pl/Inputrep/

    Wydrukowany i podpisany formularz sprawozdania wraz z kodem musi być przesłany na adres korespondencyjny Urzędu:

    ul. Piękna 20
    00-549 Warszawa
    skr. poczt. 419