O projekcie

W ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR prowadzona jest działalność szkoleniowa oraz wydawnicza. Działalność szkoleniowa obejmuje organizację seminariów szkoleniowych (od 2020 roku w formie webinariów) skierowanych głównie do następujących grup odbiorców:

  • podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
  • przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego
  • środowiska szkolnego

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach projektu CEDUR w zorganizowanych 946 bezpłatnych seminariach 
i warsztatach udział wzięło ponad 93,3 tys. słuchaczy.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące współpracy w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt e-mail: 

cedur@knf.gov.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Piękna 20,
skr. poczt. nr 419
00-549 Warszawa 
Tel. (48 22) 262 56 66
Fax. (48 22) 262 48 61