Rynek emerytalny - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Stopy zwrotu OFE za okres od 30.09.2020 r. - 29.09.2023 r.

Data aktualizacji:
Nazwa OFE

Wysokość stopy zwrotu

PKO BP Bankowy OFE
52,827%
Allianz Polska OFE
51,225%
OFE PZU "Złota Jesień"
50,989%
Generali OFE
49,574%
OFE Pocztylion
48,490%
UNIQA OFE
47,251%
Nationale-Nederlanden OFE
46,434%
AEGON OFE
45,953%


Średnia ważona stopa zwrotu

48,979%