Stopy zwrotu OFE za okres od 31.03.2017 r. do 31.03.2020 r.

data aktualizacji

Nazwa OFE

Wysokość stopy zwrotu

Allianz Polska OFE
-23,723%
Aviva OFE Aviva Santander -23,860%
MetLife OFE-24,010%
AEGON OFE-24,100%
Nationale-Nederlanden OFE-25,056%
OFE Pocztylion-25,855%
Generali OFE-26,146%
AXA OFE 
 -26,224%
PKO BP Bankowy OFE -26,402%
OFE PZU "Złota Jesień"-26,837%

 

Średnia ważona stopa zwrotu

-25,141%.