Zagregowane dane statystyczne na podstawie art. 31 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2009/138/WE

data aktualizacji 16 września 2019