Systemy gwarantowania depozytów (DGS)

data aktualizacji 14 czerwca 2017

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Wytyczne EUNB w sprawie metod wyliczania składek na rzecz systemu gwarancji depozytów

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Wytyczne EUNB dotyczące zobowiązań do zapłaty określonych w dyrektywie 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Wytyczne EUNB w sprawie testów warunków skrajnych systemów gwarancji depozytów w ramach dyrektywy 2014/49/UE

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Wytyczne EUNB w sprawie umów o współpracy między systemami gwarancji depozytów w ramach dyrektywy 2014/49/UE

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska