Uczestnictwo UKNF w roli wykonawcy projektów pomocowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Eksperci UKNF zaangażowani w projekty pomocowe w szczególności UE wspierają przemiany demokratyczne, dostosowujące kraje kandydujące do członkostwa w UE, bądź kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa, do struktur europejskich.

Zgodnie z główną ideą projektów pomocowych podstawowym ich celem jest pomoc w rozwijaniu, umacnianiu i harmonizacji prawa, struktur oraz procedur kontrolnych koniecznych dla zapewnienia zgodności administracji publicznej z międzynarodowymi standardami w krajach kandydujących bądź potencjalnie kandydujących do członkostwa w UE. Zaangażowanie UKNF przyczynia się do budowania stabilności politycznej i gospodarczej oraz zacieśniania partnerskich relacji z państwami beneficjentami, co jest ważnym celem polskiej polityki zagranicznej.