Uczestnictwo UKNF w roli beneficjenta projektów pomocowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Projekty mają na celu wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie obowiązującego dorobku prawnego UE w obszarze rynku finansowego. Ponadto, realizacja projektów przyczynia się do wsparcia i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym.