PRAKTYKI WAKACYJNE 2018

data aktualizacji 28 maja 2018

Uprzejmie informujemy, że kwalifikacja na praktyki letnie w roku 2018 została zakończona. Dziękujemy wszystkim studentom, którzy nadesłali swoje aplikacje i poświęcili czas na udział w procesie rekrutacji. Osobom zakwalifikowanym gratulujemy. Kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się na praktyki w tym roku, zapraszamy do udziału w ewentualnych przyszłych rekrutacjach.