Departament Innowacji Finansowych FinTech (DFT)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Innowacji Finansowych Fintech (DFT) należy podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego, w tym zarządzanie jego zrównoważonym rozwojem poprzez zintegrowane działania w ramach Pionu Innowacji i Technologii w obszarze technologii finansowych, regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności:

 • wyznaczanie strategicznych obszarów dla rozwoju rynku finansowego z perspektywy nadzoru oraz podejmowanie inicjatyw i tworzenie narzędzi wspierających priorytety;
 • opracowywanie strategii rozwoju nadzoru w oparciu o cyfrowe narzędzia finansowe, regulacyjne i nadzorcze wraz z inicjowaniem, wspieraniem oraz koordynacją działań na rzecz informatyzacji nadzoru we współpracy z DI i DCB, w szczególności: dobór, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań regulacyjno-nadzorczych w strukturach Urzędu Komisji;
 • działania na rzecz rozwoju infrastruktury finansowej w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne (fintech, regtech, suptech), w tym:
  • współpraca w zakresie platform informatycznych z wybranymi podmiotami infrastruktury finansowej,
  • systemowe wsparcie odpowiedzialnego rozwoju rynku finansowego poprzez cyfrowe narzędzia regulacyjno-nadzorcze,
  • integracja działań rozwoju technologii w ramach Pionu Innowacji i Technologii, w tym przygotowywanie wytycznych i rekomendacji oraz opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie kierunków informatyzacji nadzoru;
 • działania na rzecz rozwoju ekosystemu fintech, w tym:
  • prowadzenie projektów wspierających rozwój ekosystemu fintech,
  • tworzenie i animowanie platformy dialogu rynkowego w ramach ekosystemu fintech,
  • nadzór merytoryczny nad treściami zamieszczanymi na stronie fintech.gov.pl,
 • budowa strategicznych kompetencji nadzoru w obszarze innowacji finansowych, w szczególności poprzez analizę i monitoring trendów rozwoju rynku oraz regulacji rynkowych w Polsce, regionie i na świecie oraz współpracę ze środowiskami akademickimi i naukowymi;
 • współpraca lokalna z organami regulacyjno-nadzorczymi w zakresie priorytetów rozwojowych ekosystemu fintech;
 • współpraca regionalna, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z wybranymi jurysdykcjami oraz współpraca globalna z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w celu budowania aliansów geopolitycznych, transferu wiedzy oraz budowania wizerunku kraju oraz nadzoru;
 • udział w pracach gremiów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego w zakresie opracowywania spójnych wytycznych i regulacji dotyczących innowacji finansowych;
 • przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, projektów indywidualnych interpretacji Komisji na podstawie art. 11b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym dotyczących produktów i usług, które mają na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego.