Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI) należy:

 • wykonywanie zadań związanych z dopuszczaniem do podejmowania i prowadzenia działalności przez:
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • instytucje płatnicze,
  • instytucje pieniądza elektronicznego,
  • biura usług płatniczych,
  • dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku,
  • pośredników kredytu hipotecznego,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem analitycznym i bieżącym nad działalnością podmiotów, o których mowa w pkt 1, w zakresie wynikającym z właściwych przepisów;
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru instytucji pożyczkowych oraz rejestru pośredników kredytowych w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim.