Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU) należy prowadzenie kontroli w podmiotach nadzorowanych rynku ubezpieczeniowego oraz prac w zakresie modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji lub zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w grupach, w szczególności:

  • prowadzenie kontroli w podmiotach rynku ubezpieczeniowego;
  • prowadzenie kontroli pośredników ubezpieczeniowych;
  • prowadzenie wizyt nadzorczych w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji;
  • wydawanie podmiotom rynku ubezpieczeniowego zaleceń pokontrolnych oraz decyzji zobowiązujących do wykonania zaleceń i monitorowanie ich wykonania;
  • przygotowywanie rekomendacji skierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji i monitorowanie ich skutków w zakresie właściwości DIU;
  • ocena spełnienia wymagań dotyczących modeli wewnętrznych oraz wydawanie decyzji dotyczących modeli wewnętrznych; 
  • współpraca z zagranicznymi organami nadzoru i europejskimi organami nadzoru w zakresie w zakresie właściwości DIU, w tym oceny modeli wewnętrznych grup ubezpieczeniowych;
  • wydawanie decyzji nakazującej zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji rozwiązanie w wyznaczonym terminie umowy outsourcingu w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli.