Transparentny Urząd

data aktualizacji 27 marca 2019

Rejestry umów zawartych przez Urząd KNF w latach 2015-2018*

icon_doc_pdf_small  Rejestr umów zawartych przez Urząd KNF w 2015 roku
icon_doc_pdf_small  Rejestr umów zawartych przez Urząd KNF w 2016 roku
icon_doc_pdf_small  Rejestr umów zawartych przez Urząd KNF w 2017 roku
icon_doc_pdf_small  Rejestr umów zawartych przez Urząd KNF w 2018 roku

*  Pomimo braku zachowania ciągłości numeracji umów powyższe rejestry obejmują swym zakresem wszystkie umowy zawarte przez UKNF. Brakujące w przekazanych rejestrach numery obejmują swym zakresem aneksy do uprzednio zawartych przez UKNF umów. Jest to następstwem określonej funkcjonalności systemu informatycznego, w ramach którego prowadzony jest rejestr umów.