Zmiana terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

data aktualizacji 11 marca 2020

Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych informuje, że z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, został zmieniony termin pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego, pierwotnie  wyznaczony na dzień 29 marca 2020 r., podany do wiadomości publicznej w drodze Komunikatu nr 248 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Zgodnie z treścią Komunikatu Nr 256 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 11 marca 2020 r. pierwszy etap najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 28 czerwca 2020 r.

Opłaty egzaminacyjne dotychczas wniesione przez kandydatów chcących przystąpić do I etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego będą podlegały zwrotowi wyłącznie w sytuacji, w której dany kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w egzaminie w nowym terminie.