Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 05 grudnia 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 2 – 4 grudnia 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Kancelarię Prawniczą Forum Radca Prawny Krzysztof Piluś i Spółka – sp. k. z siedzibą w Warszawie.       

Zarządzającym jest:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

- PZU Oszczędnościowy,

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,

- PZU Zrównoważony,

- PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.


2) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • MCX Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

- PZU Oszczędnościowy,

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,

- PZU Zrównoważony,

- PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Bank Spółdzielczy w Sejnach z siedzibą w Sejnach.    

Zarządzającym jest:

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- Subfundusz Generali Korona Dochodowy,

- Subfundusz Generali Korona Obligacje,

- Subfundusz Generali Stabilny Wzrost,

- Subfundusz Generali Korona Akcje.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

4)program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  •  „Tech Data Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TD AS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.    

Zarządzającym jest:

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

- Allianz Selektywny,

- Allianz Konserwatywny,

- Allianz Stabilnego Wzrostu,

- Allianz Aktywnej Alokacji,

- Allianz Obligacji Plus,

- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,

- Allianz Akcji Globalnych,

- Allianz Obligacji Globalnych,

- Allianz Surowców i Energii,

- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

5) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Poprava sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bierzowie.       

Zarządzającym jest:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

- PZU Oszczędnościowy,

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,

- PZU SEJF+,

- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,

- PZU Zrównoważony,

- PZU Dłużny Aktywny,

- PZU Akcji KRAKOWIAK,

- PZU Aktywny Akcji Globalnych.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

6) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Data Center Ożarów sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.   

Zarządzającym jest:

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- Investor Akcji, 

- Investor Zrównoważony,

- Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,

- Investor Obligacji,

- Investor Oszczędnościowy.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

7) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Adobe Systems GmbH sp. z o.o. – oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.    

Zarządzającym jest:

1. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

2. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

- Subfundusz PKO Akcji Plus, 

- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,

- Subfundusz PKO Zrównoważony, 

- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu, 

- Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych,

- Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

8) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • „Wtór-Steel” sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.        

Zarządzającym jest:

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- BPS Akcji,

- BPS Stabilnego Wzrostu,

- BPS Obligacji,

- BPS Konserwatywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

9) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych „WTÓRSTAL” Sarna Krzysztof, Moskal Stanisław, Jarosz Jerzy sp. j. z siedzibą w Stalowej Woli.     

Zarządzającym jest:

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- BPS Akcji,

- BPS Stabilnego Wzrostu,

- BPS Obligacji,

- BPS Konserwatywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

10) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie.       

Zarządzającym jest:

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- BPS Akcji,

- BPS Stabilnego Wzrostu,

- BPS Obligacji,

- BPS Konserwatywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.