UKNF rozpoczyna realizację projektu mającego na celu wsparcie Narodowego Banku Gruzji w obszarze usług bankowych i płatniczych

data aktualizacji 02 sierpnia 2019

Wzmocnienie Narodowego Banku Gruzji w obszarze usług bankowych i płatniczych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczyna realizację projektu mającego na celu wsparcie Narodowego Banku Gruzji w obszarze usług bankowych i płatniczych, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Dwuletni projekt realizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przewiduje wsparcie Narodowego Banku Gruzji w procesie dostosowania przepisów prawa gruzińskiego do standardów Unii Europejskiej oraz wymianę najlepszych praktyk unijnych w zakresie nadzoru nad rynkiem usług bankowych i płatniczych.

W dniu 30 lipca br. w Tbilisi Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski reprezentował Urząd KNF w konferencji promującej inaugurację realizacji unijnego projektu współpracy bliźniaczej (tzw. twinning) dla Narodowego Banku Gruzji. Beneficjenta programu reprezentowali: Prezes Zarządu Narodowego Banku Gruzji Koba Gvenetadze i jego dwaj zastępcy: Archil Mestvirishvili i Papuna Lezhava. Przedstawicielem Unii Europejskiej był Kierownik Sekcji ds. Współpracy w Delegaturze Unii dla Gruzji Vincent Rey.

W swoim wystąpieniu podczas konferencji inauguracyjnej Koba Gvenetadze, Prezes Zarządu Narodowego Banku Gruzji oświadczył: „NBG jest organem regulacyjnym, który patrzy w przyszłość, poszukuje nowych możliwości oraz analizuje i wprowadza sprawdzone rozwiązania. Projekt współpracy bliźniaczej ma zatem kluczowe znaczenie dla NBG, ponieważ cele tego projektu wpisują się w zakres działań NBG: zapewnienie stabilności i przejrzystości rynku finansowego poprzez wsparcie NBG we wzmocnieniu mechanizmów nadzoru finansowego zgodnie z najlepszymi praktykami UE”.

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF, podkreślił: ,,Po 15 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej nadal pamiętamy złożoność wykonanych działań i trudne decyzje do podjęcia przez organy nadzoru przed i po akcesji. Jest to jeden z powodów, dla którego polska administracja jest chętna do dzielenia się swoją rozległą wiedzą i szerokim doświadczeniem z Narodowym Bankiem Gruzji w odniesieniu do podobnych reform. Głęboko wierzę, że ponad 30 lat doświadczenia w rozwijaniu gospodarki rynkowej oraz bezpiecznego i skutecznego prowadzenia nadzoru nad rynkiem finansowym, w powiązaniu z dosyć niedawnymi doświadczeniami z akcesji do Unii Europejskiej, dają podstawę dla realizowania działań mających na celu udoskonalenie podstaw prawnych, jak również zdolności regulacyjnych i instytucjonalnych naszego gruzińskiego Partnera Bliźniaczego”.

Vincent Rey, Kierownik Sekcji ds. Współpracy w Delegaturze Unii poinformował: „Unia Europejska poszerza zakres swego wsparcia na rzecz rynku finansowego w Gruzji. Unijny projekt współpracy bliźniaczej wytycza kierunki wspierania przez nas rozwoju gospodarczego i stabilności finansowej poprzez dalsze zbliżanie gruzińskich przepisów dotyczących nadzoru w obszarze usług bankowych i płatniczych do standardów unijnych, zgodnie z zobowiązaniami przyjętymi w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (Association Agreement) oraz pogłębionej i kompleksowej umowie o wolnym handlu (DCFTA)”.

Działania podejmowane przez ekspertów UKNF i współpracujące instytucje (Narodowy Bank Polski, Bank Litwy oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w ramach projektu przyczynią się do:

  • stopniowego dostosowania gruzińskich zasad regulacyjnych, nadzorczych i sankcyjnych do prawodawstwa UE i wymogów określonych w układzie o stowarzyszeniu;
  • wzmocnienia funkcji i możliwości nadzorczych NBG w zakresie regulacji rynku usług bankowych i płatniczych zgodnie z dorobkiem prawnym i najlepszymi praktykami Unii; 
  • zapewnienia wsparcia w kompleksowym usprawnieniu mechanizmów nadzoru finansowego w celu zagwarantowania ochrony odbiorców usług bankowych i płatniczych oraz wspierania rozwoju rynku finansowego w Gruzji.
W konferencji inauguracyjnej wzięli udział również urzędnicy wysokiego szczebla:
  • Bartłomiej Gątarz, Charge d’affaires, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tbilisi,
  • Archil Karaulashvili, Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji,
  • Michał Kruszka, Kierownik Projektu po stronie państwa członkowskiego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii,
  • Archil Mestvirishvili, Kierownik Projektu po stronie państwa beneficjenta, Członek Zarządu Narodowego Banku Gruzji, Wiceprezes.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele gruzińskich banków komercyjnych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Państwowej Agencji Nadzoru Ubezpieczeniowego, dostawców usług płatniczych oraz mediów.