Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 31 lipca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 18 - 30 lipca 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Bank Spółdzielczy w Gnieźnie z siedzibą w Gnieźnie.    
  Zarządzającym jest:
  UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
  -    UniKorona Dochodowy,
  -    UniKorona Obligacje,
  -    UniKorona Akcje,
  -    UniStabilny Wzrost.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 
2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
 • Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach.    
  Zarządzającym jest:
  UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
  -    UniKorona Dochodowy,
  -    UniKorona Obligacje,
  -    UniKorona Akcje,
  -    UniStabilny Wzrost.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 
3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
 • Greif Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.    
  PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
  -    PZU Oszczędnościowy,
  -    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
  -    PZU SEJF+,
  -    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
  -    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
  -    PZU Zrównoważony,
  -    PZU Akcji KRAKOWIAK,
  -    PZU Aktywny Akcji Globalnych,
  -    PZU Dłużny Aktywny.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

4)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 
  Zarządzającym jest:
  1.   NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
  -    NN Subfundusz Konserwatywny,
  -    NN Subfundusz Obligacji,
  -    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
  -    NN Subfundusz Zrównoważony,
  -    NN Subfundusz Akcji.

  2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
  -    NN Subfundusz Perspektywa 2055,
  -    NN Subfundusz Perspektywa 2050,
  -    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
  -    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
  -    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
  -    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
  -    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
  -    NN Subfundusz Perspektywa 2020.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 
5)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
 • Grupę CSV sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.  
  Zarządzającym jest:
  1.  Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
  -    Esaliens Subfundusz Akcji,
  -    Esaliens Subfundusz Strateg,
  -    Esaliens Subfundusz Obligacji,
  -    Esaliens Subfundusz Oszczędnościowy,
  -    Esaliens Subfundusz Stabilny,
  -    Esaliens Subfundusz Małych i Średnich Spółek,
  2.   Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
  3.   Esaliens Parasol  Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
  -    Esaliens Subfundusz Akcji Azjatyckich,
  -    Esaliens Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych,
  -    Esaliens Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych, 
  -    Esaliens Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich,
  -    Esaliens Subfundusz Globalnych Zasobów,
  -    Esaliens Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych,
  -    Esaliens Subfundusz Okazji Rynkowych,
  -    Esaliens Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie. 

6)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
 • „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu.    
  PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
  -    PZU Oszczędnościowy,
  -    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
  -    PZU SEJF+,
  -    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
  -    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
  -    PZU Zrównoważony,
  -    PZU Akcji KRAKOWIAK,
  -    PZU Aktywny Akcji Globalnych,
  -    PZU Dłużny Aktywny.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.