Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PCC Rokita SA

data aktualizacji 06 czerwca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 złotych (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej).