Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain

data aktualizacji

W poniedziałek, 3 czerwca 2019 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain - jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie zostało podpisane przez prof. dra hab. Tomasza Giaro – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dra Kamila Mroczkę, Dyrektora Generalnego w Urzędzie KNF.

Mając na uwadze, że Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje działania mające na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego, a celem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain jest naukowa analiza zagadnień prawnych dotyczących rejestrów rozproszonych, Strony zawarły porozumienie, wyrażając wolę współpracy, w tym wymiany wiedzy i doświadczeń. Celem porozumienia jest wspieranie rozwoju polskiego ekosystemu innowacji finansowych poprzez współdziałanie przy realizacji projektów naukowych, badawczych i eksploracyjnych w zakresie technologii finansowych, regulacyjnych i nadzorczych w oparciu o technologie rejestrów rozproszonych (blockchain) oraz udzielanie sobie przez Strony wsparcia w prowadzonej działalności dotyczącej technologii blockchain oraz rozwój wzajemnej współpracy w tym obszarze.

Galeria zdjęć