Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania wniosków o zmianę danych w rejestrze brokerów

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2371) wniosek o zmianę wpisu w rejestrze brokerów składa się za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego na bezpłatnym formularzu elektronicznym. Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.


W związku z powyższą regulacją wnioski w sprawie zmian wpisu w rejestrze brokerów złożone w formie papierowej, które wpłynęły do UKNF po 15 stycznia 2019 r. nie mogą zostać uwzględnione. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej po ww. dacie należy obowiązkowo złożyć wniosek we właściwym trybie określonym w rozporządzeniu tj. za pośrednictwem formularza elektronicznego.


Jednocześnie informujemy, iż instrukcja użytkownika aplikacji zewnętrznej (formularza elektronicznego) rejestru pośredników  ubezpieczeniowych jest dostępna na stronie www.knf.gov.pl w zakładce działalność brokerska.

Do pobrania

Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania wniosków o zmianę danych w rejestrze brokerów

plik .pdf, 380,7kB
Pobierz