Komunikat w sprawie wyszukiwarki aktualnych danych z rejestru pośredników ubezpieczeniowych (RPU)

data aktualizacji 27 marca 2019

Uruchomiony został formularz elektroniczny, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania danych z tego rejestru, służący wyszukiwaniu aktualnych danych, o których mowa w art. 55 ust. 1-3 oraz art. 59 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Zakres danych, które podlegają udostępnieniu przy pomocy ww. formularza elektronicznego, będzie ulegał systematycznemu poszerzeniu wraz z ich wprowadzeniem do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, co wiąże się z trwającymi pracami informatycznymi, zmierzającymi do osiągnięcia pełnej funkcjonalności rejestru, mającej nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem - https://rpu.knf.gov.pl. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z rejestru agentów i rejestru brokerów.