Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez spółkę Taleja wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 26 marca 2019

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji KNF z dnia 26 lutego 2019 r. nakładającej na Taleja sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) wobec stwierdzenia:

I.    trzykrotnego naruszenia przez Taleja sp. z o.o. art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, gdyż:

1.    nie dokonała w terminie zawiadomienia Emitenta i Komisji o zmniejszeniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 50%,
2.    nie dokonała w terminie zawiadomienia Emitenta i Komisji o zmniejszeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 33%,
3.    nie dokonała w terminie zawiadomienia Emitenta i Komisji o zmniejszeniu w dniu 16 października 2018 r. udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 25%,

II.    sześciokrotnego naruszenia przez Taleja sp. z o.o. art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie, gdyż:

1.    nie dokonała w terminie zawiadomienia Emitenta i Komisji o zmianie w dniu 5 czerwca 2018 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%,
2.    nie dokonała w terminie zawiadomienia Emitenta i Komisji o zmianie w dniu 6 czerwca 2018 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%,
3.    nie dokonała w terminie zawiadomienia Emitenta i Komisji o zmianie w dniu 8 czerwca 2018 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%,
4.    nie dokonała w terminie zawiadomienia Emitenta i Komisji o zmianie w dniu 11 czerwca 2018 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%,
5.    nie dokonała w terminie zawiadomienia Emitenta i Komisji o zmianie w dniu 12 czerwca 2018 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%,
6.    nie dokonała w terminie zawiadomienia Emitenta i Komisji o zmianie w dniu 13 czerwca 2018 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%.