UKNF uruchomił „Porównywarkę opłat pobieranych przez dostawców usług płatniczych”

data aktualizacji 20 marca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uruchomił w dniu 20 marca 2019 r. porównywarkę opłat pobieranych przez dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze. Porównywarka dostępna jest pod adresem: https://porownywarka.knf.gov.pl/

Mając na względzie niekomercyjny i wynikający z realizacji ustawowego obowiązku charakter porównywarki, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że uwzględnia ona wyłącznie oferty dostawców spełniających warunek, o którym mowa w art. 14g ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2 ustawy o usługach płatniczych, tj. dostawców, którzy posiadają przynajmniej jedną placówkę na terytorium każdego województwa.

Jednocześnie Urząd KNF oczekuje od dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze, że:

  • dostawca, który przestanie spełniać warunek posiadania przynajmniej jednej placówki na terytorium każdego województwa, poinformuje KNF o tym fakcie w celu usunięcia dotychczas przekazanych danych z porównywarki;
  • dostawca, który w dowolnym czasie po uruchomieniu porównywarki zacznie spełniać warunek posiadania przynajmniej jednej placówki na terytorium każdego województwa, poinformuje KNF o tym fakcie i rozpocznie przekazywanie danych do porównywarki; 
  • dane do porównywarki przekazywane będą za pośrednictwem Portalu KNF w udostępnionym przez UKNF formacie;
  • dostawcy, którzy nie posiadają dostępu do Portalu KNF będą przekazywać dane w udostępnionym formacie za pośrednictwem platformy ePUAP (informacja dotycząca sposobu obsługi kanału ePUAP znajduje się pod następującym adresem:
    https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Sektor_bankowy/raportowanie_incydentow_PSD2).