Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 11 lutego 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 31 stycznia - 11 lutego 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym.  

Zarządzającym jest:
1.    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

2.    PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

- Subfundusz PKO Akcji Plus,
- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
- Subfundusz PKO Surowców Globalny,
- Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny,
- Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny,
- Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
- Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa,
- Subfundusz PKO Zrównoważony,
- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,
- Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych,
- Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,
- Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji,
- Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych,
- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD,
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota,
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego,
- Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących,
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego,
- Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny,
- Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • DHL PARCEL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    UniKorona Dochodowy,
-    UniKorona Obligacje,
-    UniKorona Akcje,
-    UniStabilny Wzrost,
-    UniKorona Zrównoważony,
-    UniAkcje Dywidendowy.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • „Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    PZU Oszczędnościowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

4)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • CP Glass S.A. z siedzibą w Krakowie. 

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    NN Subfundusz Oszczędnościowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji,

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

3. NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-    NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
-    NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L),
-    NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
-    NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

5)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu.   

Zarządzającym jest:
1.    PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    PZU Oszczędnościowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,

2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, z wydzielonym Subfunduszem:

-    PZU Dłużny Rynków Wschodzących.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

6)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • PepsiCo Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.  

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    PZU Oszczędnościowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

7)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    PZU Oszczędnościowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

8)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Frito Lay sp. z o.o. oddział Fabryka w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. 

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    PZU Oszczędnościowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

9)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Bank Spółdzielczy w Zwoleniu z siedzibą w Zwoleniu.  

Zarządzającym jest:
AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    AGRO – Rynku Pieniężnego,
-    AGRO – Obligacji,
-    AGRO – Zrównoważony Lokacyjny Plus,
-    AGRO – Strategii Giełdowych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

10)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Siemens Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    NN Subfundusz Oszczędnościowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

11)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Frito Lay sp. z o.o. oddział Fabryka w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą w Tomaszowie  Mazowieckim. 

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    PZU Oszczędnościowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

12)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie.  

Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

13)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Mentor Graphics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 

Zarządzającym jest:
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

-    NN Subfundusz Oszczędnościowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.