Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 14 stycznia 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 9 – 11 stycznia 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Bank Spółdzielczy w Krokowej z siedzibą w Krokowej.  

Zarządzającym jest:
AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    AGRO – Rynku Pieniężnego,
-    AGRO – Obligacji,
-    AGRO – Zrównoważony Lokacyjny Plus,
-    AGRO – Strategii Giełdowych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie. 

Zarządzającym jest:
AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    AGRO – Rynku Pieniężnego,
-    AGRO – Obligacji,
-    AGRO – Zrównoważony Lokacyjny Plus,
-    AGRO – Strategii Giełdowych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Siemens Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Oszczędnościowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

4)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Colian sp. z o.o. oddział w Lublinie z siedzibą w Lublinie.   

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Oszczędnościowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji,

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.