Posiedzenie Międzyresortowego Komitetu Sterującego ds. FinTech

data aktualizacji

W dniu 10 stycznia 2019 r. z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w siedzibie UKNF odbyło się pierwsze spotkanie Międzyresortowego Komitetu Sterującego ds. FinTech. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Banku Polskiego.

Celem Komitetu jest wspólne koordynowanie działań różnych instytucji i organów państwa w celu wspierania rozwoju sektora innowacji finansowych fintech w Polsce oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz podejmowanie wspólnych międzyresortowych działań w zakresie fintech. Komitet będzie się spotykał regularnie co miesiąc.

Pierwsze posiedzenie Komitetu zostało otwarte przez Zastępcę Przewodniczącego KNF Marcina Pachuckiego. Koordynatorem Komitetu został Pan Artur Granicki - Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych UKNF.

Na pierwszym spotkaniu poruszono następujące kwestie:

  • każda z obecnych instytucji przedstawiła swoje działania oraz określiła wyzwania w zakresie fintech,
  • UKNF zaprezentował projekt ustawy zmieniającej przepisy w zakresie prowadzenia działalności fintech (m.in. wprowadzenie testowych licencji ograniczonych dla podmiotów fintech w piaskownicy regulacyjnej, wprowadzenie rejestru platform crowdfundingowych i uregulowanie ich działalności, wprowadzenie zmian w zakresie liberalizacji przepisów określających korzystanie z rozwiązań chmurowych i outsourcingu bankowego, wprowadzenie małej instytucji e-pieniądza, wprowadzenie małych zakładów ubezpieczeń jako odrębnej kategorii podmiotów działających na podstawie wpisu do rejestru, wprowadzenie zmian liberalizujących działalność w zakresie MIP), 
  • UKNF zaprezentował strategię promocji polskiego sektora fintech i prowadzenia działalności w zakresie fintech (m.in. plan działań informacyjno – edukacyjnych, plan aktywnego wsparcia promocji polskich przedsiębiorstw fintechowych za granicą, plan zorganizowania polskiego pawilonu fintech na konferencjach zagranicznych poświęconych tematyce fintech),
  • omówiono wspólne wyzwania stojące przed administracją publiczną i rynkiem finansowym w związku z fintech w 2019 r. oraz plan wspólnych działań w tym zakresie (m.in. kwestie trwałego nośnika, technologię blockchain, przyśpieszenia postępowań licencyjnych),
  • ustalono harmonogram prac Komitetu i priorytety jego działalności.