Komunikat w sprawie schematu pliku do importu danych do formularza elektronicznego do składania wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych

data aktualizacji 21 stycznia 2019

UKNF przygotował zaktualizowany schemat pliku umożliwiającego automatyczne wczytanie danych do formularzy elektronicznych. System RPU umożliwia zaimportowanie wniosków w formacie XML zgodnych z obowiązującym schematem XSD.  Załączony plik schematu XSD (SchemaDefinition_pl.xsd i SchemaDefinition_en.xsd spakowany w pliku SchemaXSD.zip) określa wymagania dla pliku XML utworzonego z systemów podmiotów chcących zautomatyzować proces składania wniosków. Import pliku XML będzie wykonywany przez udostępniony formularz WWW . Po zaimportowaniu pliku XML nastąpi jego weryfikacja i po zaakceptowaniu operacji nastąpi wypełnienie danymi, które wcześniej zostały wprowadzone do pliku XML. 

Schemat XSD ma zdefiniowane dwa typy elementów najwyższego poziomu (root):
1.    XmlAgentCancellationRequest – dla wniosków o wykreślenie agenta.
2.    XmlAgentRequest – dla wniosków o wpis agenta oraz zmianę danych agenta/brokera, o tym, jaki to rodzaj wniosku, decydują dwa pola:

a.    ContextType – wartości: Agent/Broker – czy wniosek dotyczy agenta/brokera;
b.    RequestType – wartości: Wpis/Aktualizacja – odpowiednio zależnie od typu wniosku.