Komunikat z 1. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 stycznia 2019 r.

data aktualizacji 02 stycznia 2019

W pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Mariusz Haładyj – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, 
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,
 • Maciej Wąsik – Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych*.
1.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe KNF wydaje zezwolenie na rozpoczęcie działalności po stwierdzeniu, że bank:

1) jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności,
2) zgromadził w całości kapitał założycielski,
3) dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej,
4) spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

W dniu 16 stycznia 2018 r. KNF wydała zezwolenie na utworzenie ING Banku Hipotecznego SA, zatwierdzając jednocześnie statut oraz skład pierwszego zarządu (pkt. 2 komunikatu z 16 stycznia 2018 r.). W decyzji ws. utworzenia Banku Komisja nie nałożyła dodatkowych warunków.

KNF stwierdziła, że ING Bank Hipoteczny SA spełnia wymogi określone w art. 36 ust 3 ustawy Prawo bankowe, wobec czego nie zachodzą przesłanki, które nie pozwalałyby udzielić zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ten bank.

2.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:
 • 15 stycznia 2019 r.,
 • 29 stycznia 2019 r.,
 • 12 lutego 2019 r.,
 • 26 lutego 2019 r.,
 • 12 marca 2019 r.,
 • 26 marca 2019 r.,
 • 9 kwietnia 2019 r.
*    Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.